Uit de praktijk

Heel veel muizen bij afbreken stallen

Een andere melding betrof de overlast  van muizen in 2 kippenstallen, die leeg lagen en waar alleen nog maar mest in zat.

Deze moesten muisvrij gemaakt worden voordat de stal afgebroken kon worden. Anders zouden de aanwezige muizen de hele buurt onder de voet kunnen lopen.

De melding was: er zitten wat muizen….
 
Ik ging op het bedrijf en in de stallen kijken. Wat ik daar aantrof, overtrof mijn stoutste verwachtingen. De scharrelstallen hadden in het midden een bun waarin de mest werd verzameld en daarboven waren legnesten met een afvoerband voor de eieren.
Dit is een normaal systeem in een scharrelstal.
De stal was 2 jaar in gebruik geweest en de mest die daarin zat was ook twee jaar oud. In deze droge mest hadden muizen een paradijs gemaakt: het was één en al muizengat en gangen. De stal leefde van de muizen.
 
Waar te beginnen? Ik had 2 zakken van 5 kilo muizenvergif bij me met de bedoeling om voerplaatsen te maken en de muizen zo te bestrijden. Maar dit vroeg om een heel andere aanpak.
Ik heb een zak onder de arm gepakt en ben over de mestbun gelopen en heb overal hoopjes vergif neergelegd. Toen ik achter in de stal was aangekomen, had ik al 5 kilo vergif gebruikt.
Op mijn weg terug naar voren, zag ik dat de eerste hoopjes vergif bezaaid waren met muizen en dat de eerste hoopjes vergif al helemaal opgegeten waren. Ik heb hetzelfde in de 2e stal gedaan.
 
De dag erna ben ik teruggegaan met 4 zakken van 5 kilo muizenvergif. In iedere stal heb ik toen 10 kilo muizenvergif uitgezet op de hiervoor beschreven wijze.
De week erna heb ik dit weer herhaald. Alleen hing er toen ik de stal in kwam een lucht van vergane kadavers: het werkte dus.
De opname was na deze behandeling met 75% gedaald en weer een week later lieten de muizen me het vergif houden.
Het probleem was opgelost en de stal kon leeggemaakt worden.
Het snelle resultaat van deze bestrijdingsactie was te danken aan het feit dat zich geen voedsel meer voor de muizen in de stallen bevond en dat de muizen daardoor honger hadden.
 
Zo blijkt maar weer dat als er op een agrarisch bedrijf geen professionele plaagdierbestrijding  uitgevoerd wordt,  er vaak problemen ontstaan.
De teksten en de foto's op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Neem voor vragen rondom copyright contact op met Vink Ongediertepreventie of met de webmaster.