Uit de praktijk

Overlast ratten

Bij ons kwam de volgende melding binnen: Een gemeente kreeg klachten uit een buurtschap dat zich erg veel bruine ratten in de buurt ophielden en dat in de tuinen regelmatig bezoek geconstateerd was van bruine rat.

Uit onderzoek bleek dat de ratten zich niet ophielden in de tuinen maar bij een in de omgeving liggende boerderij.  Deze boerderij werd bewoond door een vrijgezelle boer, die als hobby kippen, koeien, schapen, pony’s, konijnen en duiven hield. Verder had hij nog een handeltje in groente en fruit voor de mensen uit de omgeving.
In de stallen bevond zich een dikke laag mest en er lag erg veel rommel op het terrein. Verder was er afval van groente en fruit verspreid over het terrein om als veevoer voor het vee te dienen.
Overal op het terrein waren sporen van bruine rat te vinden: er waren diverse holen in gebruik door de ratten, er werden voorraden van noten en dergelijke aangetroffen en overal lagen uitwerpselen van de ratten.
 
Na een inspectie en inventarisatie door ons bedrijf, is in overleg met de gemeente besloten dat er eerst met de bestrijding van de ratten zou worden begonnen en daarna pas een opruimactie te starten. Dit om te voorkomen dat de ratten bij de opruimactie zich over de buurt zouden verspreiden.
Na een bestrijdingsactie van 6 weken, waarbij in het begin om de dag en later om de week gevoerd en geïnspecteerd werd, was de rattenstand zover naar beneden gebracht dat met fase twee, het opruimen, begonnen kon worden.
 
Er is erg veel afval afgevoerd en de stallen zijn leeggehaald zodat de voedingsbron van de ratten weg was en er alleen nog maar vergiftigd lokaas aanwezig was waar de ratten van konden eten.
Met succes is de actie na 3 maanden afgesloten en is de buurt bevrijd van een ratten overlast.
Als nazorg is de man hulp aangeboden om zijn bedrijfsvoering aan te passen zodat er geen overlast meer kon ontstaan.
De teksten en de foto's op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Neem voor vragen rondom copyright contact op met Vink Ongediertepreventie of met de webmaster.