Huisspitsmuis (Crodidura russula Hermann)

Spitsmuizen zijn geen knaagdieren! In Nederland komen de volgende soorten voor: huisspitsmuis, bosspitsmuis en dwergspitsmuis.
De huisspitsmuis is de meest voorkomende soort, maar wordt weinig aangetroffen in Noord-Holland en Flevoland. Wanneer spitsmuizen in gebouwen worden aangetroffen, betreft het bijna altijd de huisspitsmuis. Ze kunnen vrij veel lawaai maken en verspreiden een onaangename geur.

Uiterlijk en ontwikkeling:

Leefwijze:

Spitsmuizen zijn vlugge en beweeglijke diertjes die zich springend en lopend verplaatsen. Ze kunnen goed zwemmen. Het zijn nachtdieren maar ook soms overdag actief. Ze maken een zacht piepend, fluitend of tjilpend geluid en vinden hun weg en foerageren vrijwel uitsluitend met behulp van hun reuk- en tastorganen.
Ze eten insecten en hun larven (b.v. emelten, meelwormen), wormen, kleine gewervelde dieren zoals muizen, kleine slakjes, soms spinnen (de waterspitsmuis eet ook visjes, schaaldieren en kikkers).
De schuilplaatsen zijn onderaardse holen, zelf gegraven onder boomwortels, ook muizenholen of mollengangen. De voorkeur gaat uit naar ruig gedekt terrein, kreupelhout, struikgewas, bosranden en tuinen.

Sporen:

De uitwerpselen zijn 4-10 mm lang, 3-4 mm dik, vaak in klonten aaneengeklit. Kenmerkend is dat de keutels altijd enigszins zitten vastgeplakt, ook tegen verticale oppervlakken (plinten, muren). In tegenstelling tot de keutels van de bruine rat zijn die van de spitsmuis meestal onregelmatig van vorm, donkerbruin tot zwart van kleur en bevatten vaak veel zand. Meestal zijn de glinsterende insectenresten goed herkenbaar en ook de uitwerpselen hebben een onaangename geur.

Schade:

Nut:

Spitsmuizen vervullen als insecteneters een nuttige functie en dienen als voedsel voor met name uilen (ransuil, kerkuil).

Wering:

Alle openingen in buitenmuren muisdicht maken, d.w.z. smaller dan 0,5 cm.

Bestrijding:

De teksten en de foto's op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Neem voor vragen rondom copyright contact op met Vink Ongediertepreventie of met de webmaster.